GIỎ HÀNG
Hiện chưa có sản phẩm
TỔNG TIỀN:
0₫

BÌNH YÊN TRONG TÂM...

Mỗi khi làm một việc bất thiện, chúng ta như đang đào một cái hố sâu bên cạnh mình, để đó quay đi, nhất định sẽ có ngày bất cẩn sẩy chân rơi vào, người đào là mình, người rơi vào cũng chính là mình.
Mỗi cuộc đời là một con đường, mỗi hành động là một bước chân, ai cũng đang đi tìm bình yên cho mình, và trước khi muốn tìm thấy được nó, điều duy nhất chúng ta cần làm là giữ bản thân đừng làm những điều bất thiện.
 


Bình yên là từ bi trong từng hành động.
 

Có lẽ, ai cũng biết thương được cuộc sống và thương được bản thân là một việc tốt; người bình yên chính là người đã đủ can đảm để thương được cuộc đời và thương bản thân, còn người bất an là người chỉ nói “thương” rồi thôi, chẳng làm gì cả. Đừng chỉ nói về những ước mơ của mình…
Thực sự, trong những lần dốc lòng để yêu thương cuộc sống, đối tượng nhận được nhiều nhất không phải là cuộc sống mà chính là bản thân mình.

Có nhiều kiểu bình yên, nhưng bình yên đẹp nhất và bền vững nhất là khi được bao bọc trong chiếc khung từ bi và hiểu biết.

Mong người luôn an.
-

The Gocnha  🌱

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.